Bezoek Frankrijk

Op 28 augustus j.l. bezochten Hannes en Piet samen met Arlette Brachet, de directeur van het franse stamboek, twee Rouge topfokbedrijven in het westen van Frankrijk.

Zowel bij het bedrijf Charbonnier als bij het bedrijf Marolleau zagen zij uitstekende jonge fokrammen. Het aangepaste fokdoel, waarbij nog meer op bespiering wordt gefokt, was goed aan het exterieur van de rammen te zien. Veel echte boucher-types.

Op het bedrijf Marolleau bevindt zich ook het teststation van het stamboek. Twee maal per jaar worden hier een aantal, op basis van indexcijfers van de ouders geselecteerde ramlammeren aangevoerd, die gedurende 10 weken worden getest op groei, vetbedekking en op spierdikte. De beste van de geteste rammen gaan naar het KI station.

Op het bedrijf Marolleau, dat al vele jaren kampioenschappen behaalde met zijn rammen op de nationale tentoonstelling in Parijs, werden twee rammen aangekocht. De meest gespierde van de twee is een zoon van de extreem zware en zeer bevleesde kampioen van Parijs van dit voorjaar.